Inovace metod hodnocení stavebních konstrukcí

Mezi hlavní cíle projektu zaměřeného na pražský region patří metodika hodnocení spolehlivosti stávajících staveb (např. panelové a historické objekty). Projekt Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí se opírá o spolupráci výzkumného pracoviště – Kloknerova ústavu ČVUT a podnikatelských subjektů SATRA a Diagnostika staveb Dostál a Potužák s.r.o.
Mezi hlavní cíle projektu zaměřeného na pražský region patří zpracování, zavádění a zpřístupnění metodických zásad hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí se zřetelem na betonové a zděné stavby (např. panelové a historické objekty). Součástí zkoumané metodiky, která není pokryta v zaváděných evropských předpisech, je posouzení stavu stavby a její zbytkové životnosti s cílem optimalizovat návrh obnovy. Metodika zahrnuje určení modelů odolnosti a účinků zatížení pomocí statistických metod, vyhodnocení spolehlivosti metodou dílčích součinitelů a rozbor ekonomických a sociálních rizik. Analyzují se obecné zásady uvedené v nové normě ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí a v dosud používaných normách ČSN. Důraz se klade také na ekonomické hodnocení variant zajištění konstrukcí ovlivněných stavební činností (provádění podzemních staveb).
Mezi klíčové aktivity projektu patří:

 • zpřístupnění výsledků prostřednictvím publikací – příručky pro hodnocení existujících konstrukcí a sborníků ze seminářů,
 • pořádání seminářů sloužících k zavádění výsledků výzkumu do praxe a k přenosu znalostí do podnikatelské sféry,
 • pořádání přednášek pro širokou veřejnost za účelem rozšířit znalosti o problematice mimo odbornou veřejnost a zvýšit zájem o existující stavby, o jejich údržbu a optimalizaci využití,
 • vzdělávání studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia na ČVUT,
 • prezentace výsledků na webových stránkách včetně softwarových pomůcek usnadňujících praktické využití výsledků projektu.

Projekt se zaměřuje na zvyšování kvalifikace studentů, doktorandů a v rámci celoživotního vzdělávání zaměstnanců a řídících pracovníků především malých a středních podniků (projekčních a konzultačních kanceláří a realizačních stavebních firem).
Více informací o projektu naleznete na této stránce.

Odborní pracovníci partnera SATRA, spol. s r.o.

Ing. Petr Tětek, Ing. Vladimír Petržílka, Ing. Václav Kumšta

 • psaní kapitol příručky a sborníků,
 • lektor na seminářích pro odborníky a na přednáškách pro veřejnost,
 • přednášky na Fakultě architektury a Fakultě stavební ČVUT,
 • vnitřní kontrola výstupů projektu,
 • školitel během praxe studentů ve firmě SATRA,
 • odborná činnost: vypracování metodických pokynů pro ekonomické hodnocení variant zajištění existujících konstrukcí ovlivněných intenzivní stavební činností v okolí (především realizací podzemních staveb: tunely metra, kolektory, galerie, podchody), praktické aplikace vypracovaných metodik.