Šíření kouře při požáru v silničním tunelu

Název projektu: Šíření kouře při požáru v silničním tunelu
Projekt číslo: OC G3.40
Název akce COST: Průmyslové větrání
Řešitel projektu: Ing. Ludvík Šajtar
Nositel projektu: SATRA, spol. s r. o.
Spoluřešitelé: Ing. Jiří Zápařka, Ing. Jan Pořízek, Ing. Petr Bednář
Období: 1999–2005
Datum publikace projektu: srpen 2004

Anotace projektu

Projekt z oblasti počítačového modelování problematiky odvětrání dopravních tunelů při požáru s použitím programu Výpočtové dynamiky tekutin (CFD – Computational Fluid Dynamics) s aplikací na Městský okruh v Praze.
Problematika byla zkoumána pomocí Eulerova – Lagrangeova modelu výpočtové dynamiky tekutin (CFD). Geometrie modelovaného tunelu odpovídá silničnímu tunelu Myslbekova – Pelc-Tyrolka, který je ve fázi projektové přípravy a který je součástí silničního Městského okruhu v Praze.
Podle původního záměru mělo řešení celého projektu trvat 5 let (1999–2003). Vzhledem k prodloužení lhůt výstavby tunelu Mrázovka, v důsledku působení ekologických a občanských iniciativ, se prodloužila i doba řešení projektu OC G3.40, a to na 7 let (1999-2005).
Dokumenty ke stažení
Zpráva o řešení projektu včetně příloh [pdf]

© 2004-2005 SATRA
Jedná se o záznamy požární zkoušky ve dvoupruhovém raženém úseku s příčným štěrbinovým odvodem kouře, dvoupruhovém raženém úseku bez příčného odvodu kouře a výfukem paralelně napojeným úsekem vjezdové rampy B na páteřní tunel, zkoušku ve dvoupruhovém hloubeném úseku se simulací situace při zpětném šíření kouře (backlayeringu) a následném nuceném odvodu, a záznam požární zkoušky v třípruhovém raženém úseku s příčným štěrbinovým odvodem.