SATRA Nabídka služeb

Nabídka služeb

Obory a zaměření

 • Dopravní stavby
 • Inženýrské stavby a konstrukce
 • Mosty a lávky
 • Tunely, podzemní stavby, speciální zakládání, geotechnické práce
 • Občanské, administrativní a komerční stavby
 • Výrobní a průmyslové stavby
 • Stavby zvláštního určení
 • Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
 • Městská infrastruktura
 • Inženýrské sítě
 • Technologické soubory staveb, instalace
 • Požární bezpečnost staveb
 • Větrání a průmyslová vzduchotechnika, vzduchotechnika provozního a požárního větrání
 • Diagnostika staveb, zajištění objektů, sledování poruch
 • Prevence rizik a poradenství v oblasti BOZP, PO a ekologie
 • Územní plánování

Zpracovávaná dokumentace

 • Vyhledávací, ověřovací, technické, urbanistické, dopravní a jiné studie
 • Ekonomické, environmentální a rizikové analýzy
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení
 • Bezpečnostní dokumentace
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Prováděcí a dílenské dokumentace
 • Dokumentace skutečného provedení
 • Provozně-technické informační systémy staveb
 • Provozní řády
 • Pasportizace a zaměření objektů, dokumentace rekonstrukcí
 • Bezpečnostní audity
 • Dopravně-inženýrská opatření
 • Supervize projektů, ekonomické analýzy a odhady
 • Expertní posudky, statické výpočty a expertízy
 • Architektonické a urbanistické návrhy
 • Audiovizuální prezentace, zákresy do fotografií, axonometrické modely

Další služby