SATRA Reference Dopravní stavby Automobilové Podzemní garáže Prašný most

Podzemní garáže Prašný most

Prostor stavební jámy hloubené části Brusnického tunelu pod novým parkem mezi bastiony barokního opevnění na Prašném mostě posloužil k výstavbě třípodlažních podzemních garáží. Objekt nabízí celkem 340 parkovacích míst, rozdělených do jednotlivých podlaží na místa pro krátkodobé parkování pro veřejnost a pro nájemce. Součástí garáží jsou související technologie včetně vzduchotechniky, odbavovacího zařízení a řídicího systému.

Lokalita

Praha 6

Prováděné činnosti

  • dokumentace pro územní řízení stavby
  • dokumentace pro stavební řízení
  • koordinace se souborem staveb Městského okruhu
  • realizační dokumentace stavební části a technologie
  • koordinační činnost
  • autorský dozor

Rok

1997-probíhá

Investor

Hlavní město Praha
Podzemní garáže Prašný most  Podzemní garáže Prašný most
Podzemní garáže Prašný most  Podzemní garáže Prašný most
Podzemní garáže Prašný most  Podzemní garáže Prašný most
Podzemní garáže Prašný most  Podzemní garáže Prašný most
Podzemní garáže Prašný most  Podzemní garáže Prašný most
Podzemní garáže Prašný most  Podzemní garáže Prašný most