Dálnice D0 a silnice I/12: koordinace

2017
Probíhá
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha; Středočeský kraj

Předmětem zakázky je zajištění koordinace akcí pro urychlenou přípravu a výstavbu úseku dálnice D0 (stavby č. 511 Pražského okruhu) a navazující přeložky silnice I/12. Mnoho dotčených subjektů představuje značné potenciální komplikace celého procesu přípravy klíčové infrastrukturní investice v jihovýchodní části Prahy.
Je třeba zajistit součinnost dotčených subjektů v prostoru a čase, tak aby výstup pro subjekty dotčené stavbou byl akceptovatelný. Kompenzační opatření je nutné projednat se zadavatelem, se státními institucemi i s konkrétními dotčenými občany a jejich sdruženími. Cílem je nalezení přijatelného kompromisu pro urychlené dokončení přípravy. Současně lze předpokládat koordinaci časovou a prostorovou s dalšími významnými stavbami v území.

Prováděné činnosti

  • koordinace přípravy
  • účast na projektové přípravě obou staveb
  • návrh kompenzačních opatření a jejich projednání
  • zajištění realizace konkrétních opatření
  • zajištění majetkoprávního vypořádání s vlastníky dotčených nemovitostí
  • zajištění bezproblémové návaznosti z hlediska stavebně-technického i ve smyslu zohlednění vlivů a možností kompenzačních potřeb pro dotčené subjekty
  • návrh na úpravu technického řešení obou staveb

MAPA