Dálnice D3: Třebonín – Kaplice nádraží

2015
Probíhá
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Jihočeský kraj

Dálnice D3 je vnímána jako nejdůležitější silniční komunikace v regionu. Zajišťuje komunikační propojení v sídelní aglomeraci jižních Čech a současně spojuje region s Prahou a Rakouskem. V předmětném úseku nahradí stávající silnici I/3, která je pro současný automobilový provoz naprosto nevyhovující. Stavba je navržena v pahorkovitém území, převážně na zemědělských pozemcích. Součástí je devět mostních objektů na trase dálnice a tři mosty přes dálnici. Křižovatka se silnicí II/157 je prstencovitá s okružním pásem ve spodní úrovni. Část úseku prochází ochranným pásmem vodárenské nádrže Římov se zákazem ošetřování chemickými prostředky v zimním období. Celková délka řešeného úseku je 8,5 km.

Prováděné činnosti

  • dokumentace pro stavební řízení
  • inženýrská činnost
  • majetkoprávní činnost
  • zajištění vydání stavebního povolení
  • informační bulletin stavby

GALERIE

VIDEO

Videoprezentace projektu, 2017 © ŘSD ČR

MAPA