Dálnice D55: Otrokovice, obchvat JV

2017
Probíhá
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zlínský kraj

Stavba navazuje na již realizovaný severovýchodní část silničního obchvatu Otrokovic, který s definitivní platností vyloučí veškerou tranzitní dopravu z intravilánu města. To povede k podstatnému omezení exhalací a hluku z dopravy a tedy k podstatnému zlepšení životního prostředí v Otrokovicích. Stavba je součástí připravovaného tahu dálnice D55, která propojuje dálnice D1 a D49 u Hulína s dálnicí D2. Po úplné realizaci umožní komfortní dopravní spojení Olomouce a Břeclavi. Stavba je umístěna v katastrálních územích obcí Napajedla, Pohořelice u Napajedel a Kvítkovice u Otrokovic. Součástí stavby je mimoúrovňová křižovatka Napajedla a služební sjezdy pro budoucí středisko správy a údržby dálnice. Zahrnuje také jeden most na trase dálnice a dva mosty nad dálnicí. Celková délka trasy řešeného úseku je 3,14 km. V rámci stavby budou prováděny úpravy a přeložky místních a účelových komunikací, kanalizace, odvodňovací příkop, protihlukové stěny, přeložky vodovodů, plynovodů, vedení a kabelů, objekty telematiky, oplocení, vegetační úpravy, rekultivace a opravy objízdných tras.

Prováděné činnosti

  • projektová dokumentace pro provádění stavby
  • autorský dozor

GALERIE

MAPA