Podzemní garáže Letná

1997
2017
Hlavní město Praha
Praha 7

Prostor rozlehlé stavební jámy hloubené části Bubenečského tunelu v oblasti Letné posloužil k výstavbě třípodlažních podzemních garáží. Objekt nabízí celkem 834 parkovacích míst, rozdělených do jednotlivých podlaží na místa pro krátkodobé parkování pro veřejnost a pro nájemce. Součástí garáží jsou související technologie včetně vzduchotechniky, odbavovacího zařízení a řídicího systému.

Prováděné činnosti

  • dokumentace pro územní řízení stavby
  • dokumentace pro stavební řízení
  • koordinace se souborem staveb Městského okruhu
  • realizační dokumentace stavební části a technologie
  • koordinační činnost
  • autorský dozor

MAPA