Podzemní garáže Prašný most

1997
Probíhá
Hlavní město Praha
Praha 6

Prostor stavební jámy hloubené části Brusnického tunelu pod novým parkem mezi bastiony barokního opevnění na Prašném mostě posloužil k výstavbě třípodlažních podzemních garáží. Objekt nabízí celkem 340 parkovacích míst, rozdělených do jednotlivých podlaží na místa pro krátkodobé parkování pro veřejnost a pro nájemce. Součástí garáží jsou související technologie včetně vzduchotechniky, odbavovacího zařízení a řídicího systému.

Prováděné činnosti

  • dokumentace pro územní řízení stavby
  • dokumentace pro stavební řízení
  • koordinace se souborem staveb Městského okruhu
  • realizační dokumentace stavební části a technologie
  • koordinační činnost
  • autorský dozor

 

MAPA