P+R Opatov

2016
Probíhá
Hlavní město Praha
Praha 11

Objekt P+R garáží je navržen jako dvojtrakt s polorampovým uspořádáním vnitřních ramp, výškově členěný na jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Celková kapacita 498 parkovacích stání zahrnuje 10 míst pro invalidy, 56 míst pro vozidla CNG/LPG, 5 stanic pro elektromobily a uzavíratelnou místnost pro parkování kol. Objekt je částečně zakomponován do valu s izolační zelení. Nepřesahuje niveletu stávající okolní zástavby a netvoří tak pohledovou bariéru.
Přístup na vyšší úroveň je řešen bezbariérově s ohledem na primární předpokládané uživatele parku, tedy obyvatele domova s pečovatelskou službou a rodiny s dětmi. Parkové ztvárnění horní střechy vytváří promenádu s množstvím odpočinkových míst s možností společenského vyžití ve formě hřiště na pétangue, fitness pro seniory či krytého přístřešku s šachovými stolky. Svým materiálovým a konstrukčním řešením umožní bezpečný pobyt obyvatel všech věkových kategorií. Nová budova záchytného parkoviště na Opatově, respektive její zelená střecha je velkou příležitostí pro přeměnu nekultivovaného prostředí v atraktivní prostor k životu.

Prováděné činnosti

  • dokumentace pro územní řízení stavby
  • dokumentace pro stavební řízení
  • zadávací dokumentace stavby
  • autorský dozor
  • zpracování vizualizací
  • aplikace metody BIM

MAPA