Silnice I/38: Pňov – Předhradí

2016
2018
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Středočeský kraj

Předmětem zakázky je oprava vozovky silnice I/38 v rozsahu obce Pňov – Předhradí. Celková délka řešeného úseku komunikace činí 1437 m. Vlastní stavba zahrnuje opravu povrchu dvoupruhové vozovky s rozšířením pro zálivy autobusových zastávek. Dále je řešeno čištění nezpevněných krajnic vozovky, oprava výmolů na rozšířené zpevněné krajnici, čištění stávajících vyústěních obrubníkových vpustí do příkopů, příkopů a propustků, vodorovné dopravní značení a obnova a doplnění bezpečnostního zařízení.

Prováděné činnosti

  • dokumentace pro stavební řízení
  • inženýrská činnost, získání stavebního povolení
  • zadávací dokumentace stavby
  • autorský dozor

GALERIE

MAPA