Silnice I/61: Velké Přítočno

2015
2018
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Středočeský kraj

Cílem projektu je zlepšení dopravního stavu a bezpečnosti nahrazením dosavadní odsazené průsečné křižovatky novou okružní křižovatkou se čtyřmi větvemi. Stavba se nachází v obci Velké Přítočno v prostoru křižovatky komunikace I/61, která propojuje město Kladno a dálnici D6, s komunikací III/10138. Odsazení větví komunikace III/10138 je asi 15 m, křižovatka je tudíž rozlehlá a u vedlejších větví je omezen rozhled. Součástí stavby je nové veřejné osvětlení a odvodnění, nové svislé i vodorovné dopravní značení, vyvolané úpravy a přeložky stávajících inženýrských sítí a úprava oplocení soukromého areálu včetně výstavby opěrné zídky z gabionů. Okolní nezpevněné plochy jsou upraveny, zatravněny a opatřeny sadovými úpravami.

Prováděné činnosti

  • dokumentace pro územní řízení stavby
  • dokumentace pro stavební řízení
  • aktualizace záborového elaborátu
  • inženýrská činnost, získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • dokumentace pro výběr zhotovitele
  • vytyčovací síť
  • autorský dozor

GALERIE

VIDEO

Videoprezentace dokončeného projektu, 2018 © SATRA & Aerodata

MAPA