SATRA Publikování Strana 2

Publikování

Dopravní komunikace vedená v automobilovém tunelu pod zemí skýtá z hlediska bezpečnosti provozu vždy určitá rizika. Riziko nehody s následným vznikem požáru nebo riziko dopadu prostředí znečištěného exhalacemi z výfuků projíždějících vozidel na zdraví osob jsou zásadní pro návrh technologické… více
Příspěvek se zabývá problematikou návrhu, realizace a uvedení do provozu u systému větrání tunelu Blanka. Popisuje základní požadavky, popis funkce systému a jeho částí, představuje závěry studie o využití filtrace odváděného vzduchu pomocí elektrostatických odlučovačů. Závěrem jsou zmíněny zkoušky větracího… více
V průběhu výstavby tunelového komplexu Blanka v Praze vzniká souběžně rozsáhlý fotografický archiv stavby. Od začátku prací v roce 2007 až do konce roku 2011 obsahuje již 14 000 snímků ze všech stavenišť. Některé jsou pořizovány pro účely prezentace stavby,… více
Výstavba tunelového komplexu Blanka, součásti severozápadního segmentu Městského okruhu v Praze, se posunula opět o něco blíže svému dokončení. I když byly zkráceny finanční prostředky na výstavbu, což ovlivňuje i termín dokončení stavby, který je posunut na rok 2014, práce… více
I přes svoji poměrně malou rozlohu a morfologické uspořádání se Česká republika dlouhodobě řadí mezi státy s vyspělou úrovní oboru podzemního stavitelství. Přesto, že v minulosti i současnosti zde vznikla díla srovnatelná se světovými parametry, spíše než rozsahem staveb disponuje… více
1300 metrů dlouhý tunel. 196 stavebních objektů. 44 provozních souborů. Zároveň také 350 stran. 3 části. 10 kapitol. Stovky fotografií a ilustrací. A šedesátičlenný autorský kolektiv. Publikaci Tunel Mrázovka si můžete objednat u vydavatele společnosti SATRA spol. s r.o. Je… více