Sledování tunelových ostění

Experimentální ověření působení tunelových ostění

Název projektu: Experimentální ověření působení tunelových ostění (etapa I a II) Zadavatel: Grantová agentura České republiky Projekt číslo: grantový projekt č. 103/05/2231 (etapa I); č. 103/08/1691 (etapa II) Nositel projektu: Česká betonářská společnost ČSSI (etapa I); Odborná společnost pro vědu, výzkum a poradenství ČSSI (etapa II) Řešitel projektu: Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. (ČVUT, METROSTAV, a. s.) Zástupce řešitele: ... více