SATRA Reference Dopravní stavby Automobilové Silnice I/38: Pňov – Předhradí

Silnice I/38: Pňov – Předhradí

Předmětem zakázky je oprava vozovky silnice I/38 v rozsahu obce Pňov – Předhradí. Celková délka řešeného úseku komunikace činí 1437 m. Vlastní stavba zahrnuje opravu povrchu dvoupruhové vozovky s rozšířením pro zálivy autobusových zastávek. Dále je řešeno čištění nezpevněných krajnic vozovky, oprava výmolů na rozšířené zpevněné krajnici, čištění stávajících vyústěních obrubníkových vpustí do příkopů, příkopů a propustků, vodorovné dopravní značení a obnova a doplnění bezpečnostního zařízení.

Lokalita

Středočeský kraj

Prováděné činnosti

  • dokumentace pro stavební řízení
  • inženýrská činnost, získání stavebního povolení
  • zadávací dokumentace stavby
  • autorský dozor

Rok

2016-2018

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/38 Pňov-Předhradí (říjen 2018)   I/38 Pňov-Předhradí (říjen 2018)
I/38 Pňov-Předhradí (říjen 2018)   I/38 Pňov-Předhradí (říjen 2018)