Kvalifikační práce a spolupráce s vysokými školami

Spolupracujeme s předními katedrami vysokých škol v ČR pro úspěšné dokončení vaší závěrečné práce

Dlouhodobě spolupracujeme s různými katedrami vysokých škol na zadávání a zpracování vysokoškolských kvalifikačních prací. Chceme pomáhat novým generacím studentů vstoupit do často náročného, ale o to více krásného technického oboru. Bez ohledu na to, jestli se jedná o bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci, klíčovým faktorem je přístup k tématu a jeho zpracování. Naši kolegové často figurují jako vedoucí nebo oponenti prací, vždy poskytují plnou podporu a rádi poradí.

S kým spolupracujeme?

Mezi naše partnery patří např. Fakulta stavební ČVUT v Praze, a to zejména katedra geotechniky a silničních staveb, Fakulta dopravní ČVUT v Praze a její Ústav dopravních systémů a také Fakulta stavební VŠB se svou katedrou geotechniky a podzemního stavitelství.

Vysokoškolské kvalifikační práce, se kterými jsme pomohli:

Stabilita a deformace velkoprostorových podzemních děldisertační práce2007Alexandr ButovičVíce info
Problematika deformace povrchu terénu způsobené výstavbou tunelůdiplomová práce2019Ondřej ŽákVíce info
Vliv průzkumné štoly na ražbu podzemního dílabakalářská práce2019Marek PodzemskýVíce info
Stanovení vlivu realizace průzkumné štoly na okolní horninové prostředí a podzemní dílodiplomová práce2020Marek PodzemskýVíce info
Akceptovatelnost lokální výztuže primárního ostění ze statického hlediskabakalářská práce2022Jáchym HobzaVíce info
Aspekty ovlivňují návrh vyztužení primárního ostění tuneludiplomová práceaktuálněJáchym Hobza 
Technicko-ekonomické zhodnocení alternativ realizace tunelů TKB ve Stromovcediplomová práceaktuálněMatyáš Janda 

Vypsané vysokoškolské kvalifikační práce:

Možnosti minimalizace zóny poškození horniny (EDZ) – rešerše rozsahu pro jednotlivé způsoby realizace podzemního díla a návrhy na její minimalizacibakalářská práce
Optimalizace profilů podzemní části úložišť radioaktivních odpadů – rešerše stávajícího návrhu, úprava profilů na základě požadavků na dopravu a ukládání obalových souborů a minimalizaci zóny poškození horninybakalářská práce
Analýza a zhodnocení konvenční a mechanizované ražby pro ukládací chodby hlubinného úložiště radioaktivních odpadů – porovnání a zhodnocení výhod a nevýhod obou metod realizace podzemních dělbakalářská práce
Technicko-ekonomické zhodnocení možností založení pozemní komunikace na rašelinách – návrh alternativních řešení a jejich ekonomické porovnáníbakalářská práce
Technicko-ekonomické zhodnocení možností zmrazování zeminového prostředí při realizaci podzemních staveb – návrh alternativních řešení a jejich ekonomické porovnáníbakalářská práce
Zpětná analýza ražeb strojovny vzduchotechniky Bubenečského tunelu – vyhodnocení výsledků geotechnického monitoringu a zpracování „zpětného“ statického výpočtu jednoho z největších ražených profilů tunelů v Prazebakalářská práce
Statické řešení dvoupatrových tunelů Libeňské spojky – návrh technického řešení hloubených tunelů v patrovém uspořádání ve složitých prostorových podmínkáchdiplomová práce
Alternativní možnosti doplňujících sanačních opatření tunelu Homole – návrh technického řešení doplňujících opatření pro zajištění bezpečné ražby a porovnání se stávajícím návrhem pomocí tryskových injektážídiplomová práce
Technicko-ekonomické zhodnocení alternativních variant realizace tunelu Homole – návrh alternativního řešení (hloubený tunel, změna trasy a jiný rozsah raženého tunelu) a porovnání se stávajícím návrhemdiplomová práce
Podchod raženého Jarovského tunelu pod železniční tratí v Praze – návrh technického řešení tunelu v místě křížení s železniční tratí (minimální nadloží a požadavek na zachování provozu na trati)diplomová práce
Zhodnocení vlivu radiální svorníkové výztuže u mělce vedených tunelů – parametrická studie založená na 2D modelování různých způsobů radiálních svorníků, určení míry jejich vlivu a porovnání se skutečností v případě vybraných tunelů v ČRdiplomová práce
Účinky dopravy na mělce vedená podzemní díla – specifikace zdrojů a účinků zatížení v závislosti na hloubce podzemního díla pod povrchem terénudiplomová práce