Biologické hodnocení

Biologické hodnocení PP Královská obora

Podrobný průzkum PP Královská obora a PP Jabloňka Popis zakázky Přírodní památka Královská obora je jedním z osmdesáti devíti maloplošných chráněných území Prahy. Jedná se o území v nivě Vltavy, jižně od Císařského ostrova, od něhož je odděleno průplavem a přilehlé svahy k Letné na jihu, v bezprostřední blízkosti Výstaviště. Od roku 1804 je Královská obora zpřístupněna ... více