Vynikající betonová konstrukce

ČBS (Česká betonářská společnost ČSSI) udělila v rámci tradičních Betonářských dnů Čestné uznání ve 4. ročníku Soutěže o vynikající betonovou konstrukci postavenou v letech 2003 až 2004 v kategorii inženýrské stavby. Oceněnou stavbou je opět tunel Mrázovka. Hodnocena byla funkčnost,… více

Mrázovka dopravní stavbou roku

Za velmi unikátní projekt s mimořádným významem pro systém městského okruhu, byl tunel Mrázovka oceněn titulem Dopravní stavba roku 2005. Druhý ročník veřejné celostátní soutěže pořádané společností ABF pod patronací MDS ČR a SFDI byl hlavním doprovodným programem stavebního veletrhu… více

Zlatá pečeť FOR ARCH

Naší publikaci Tunel Mrázovka byla udělena hlavní cena v soutěži ZLATÁ PEČEŤ 2005 za nejlepší odbornou publikaci z oblasti stavebně-technické. Odborná porota hodnotila výběr tématu a přínos oboru, stejně jako kvalitu redakčního, grafického a knihařského zpracování. Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo… více

Ocenění pro našeho specialistu

Ing. Alexandr Butovič, specialista skupiny Geotechnika, získal významné ocenění. Cenu akademika Quido Záruby pro mladé inženýrské geology a geotechniky za nejlepší práci v roce 2004 získal za projekt a řízení průzkumné štoly pro stavbu městského okruhu Špejchar – Pelc-Tyrolka (tunel… více

Tunel Mrázovka oceněn v soutěži

Tunel Mrázovka, jedna z nejvýznamnějších staveb projektovaných naší společností, byl oceněn. V 11. ročníku soutěže TAURUS ve využití českých keramických obkladů získal interiér tunelu hlavní cenu v kategorii Realizace.… více

Průzkumná štola pro tunel Blanka

Městský okruh v úseku Špejchar – Pelc-Tyrolka Popis zakázky Ražbou průzkumné štoly byl prováděn podrobný geotechnický průzkum pro budoucí ražené tunely Městského okruhu. Celková délka průzkumné štoly činila 1949 metrů, profil výrubu cca 10 m² byl součástí budoucího výrubu vlastní… více

Multikino Anděl

Popis zakázky Budova multikina se 14 sály pro více než 2300 diváků v lokalitě nově realizovaného bloku zástavby jako součást tvořícího se nového centra Smíchova. Zdařilé reflektování funkční náplně ve vnějším výrazu objektu. Předdefinovaná poloha reklamních ploch, sochařské ztvárnění architektury.… více