Tunel Blanka

Tunelový komplex Blanka

Tunelový komplex Blanka

Městský okruh v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka Tunelový komplex Blanka je rozdělen do čtyř samostatných staveb, jejichž projektová příprava probíhala souběžně a byla proto koordinována tak, aby celý soubor staveb byl funkčním celkem. Trasa prochází urbanizovaným prostředím na hranicích historického jádra Praha, je vedena v hloubených i ražených tunelech, s připojovacími rampami v důležitých uzlech. Jedná ... více

Tunelový komplex Blanka má zelenou

Tunelový komplex Blanka má zelenou

V sobotu 19. září 2015, krátce před 15 hodinou, byl do zkušebního provozu uveden tunelový komplex Blanka, tvořený tunel Brusnickým, Dejvickým a Bubenečským. Před zprovozněním proběhl krátký slavnostní akt za účasti primátorky Adriany Krnáčové a 1. náměstka Petra Dolínka. Po krátkých proslovech požehnal tunelu i všem řidičům, kteří jej budou používat, kardinál Dominik Duka, arcibiskup ... více

Vyjádření společnosti SATRA k problematice kabelů v tunelovém komplexu Blanka

Vyjádření společnosti SATRA k problematice kabelů v tunelovém komplexu Blanka

Problém s poškozenými kabely již delší dobu řeší několik soudních znalců jak pro hlavní město Praha, tak pro pojišťovnu. Zatím jsme neměli možnost se s výsledky těchto znaleckých posudků seznámit. Proto nás překvapuje výrok paní primátorky, ve kterém jasně určuje viníka problému a opovržlivě se vyjadřuje o specialistech naší společnosti. Pro informaci uvádíme, že tito ... více

Pološero: Jak Praha k tunelu přišla

Pološero: Jak Praha k tunelu přišla

Minulý týden ve vysílání druhého kanálu České televize měl premiéru dokument Jany Škopkové z cyklu Pološero Jak Praha k tunelu přišla. ... více

Den otevřených dveří Tunelu Blanka

Den otevřených dveří Tunelu Blanka

Spolu s Magistrátem hl.m. Prahy a společností Metrostav, a.s. Vás zveme na Den otevřených dveří tunelu Blanka v sobotu 4. 10. 2014 od 9:00 do 14:00. Prohlídková trasa začíná u stanice metra Nádraží Holešovice přes nově otevřený Trojský most do tunelového komplexu Blanka a končí na Letné. Trasa je bezbariérová. ... více