Výzkum

Činnost ve výboru Bezpečnost silničních tunelů

Směrnice 2004/54/EC ze dne 29. dubna 2004 stanoví minimální bezpečnostní požadavky na tunely transevropské silniční sítě. Na základě mandátní smlouvy s Ministerstvem dopravy ČR je jednatel a generální ředitel společnosti SATRA, Ing. Ludvík Šajtar, zástupcem České republiky ve výboru Bezpečnost silničních tunelů v rámci Výboru pro energii a dopravu Evropské komise. Toto zahrnuje mimo jiné: Zastupování České republiky na jednáních výboru Bezpečnost ... více

Experimentální ověření působení tunelových ostění

Název projektu: Experimentální ověření působení tunelových ostění (etapa I a II) Zadavatel: Grantová agentura České republiky Projekt číslo: grantový projekt č. 103/05/2231 (etapa I); č. 103/08/1691 (etapa II) Nositel projektu: Česká betonářská společnost ČSSI (etapa I); Odborná společnost pro vědu, výzkum a poradenství ČSSI (etapa II) Řešitel projektu: Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. (ČVUT, METROSTAV, a. s.) Zástupce řešitele: ... více

Inovace metod hodnocení stavebních konstrukcí

Mezi hlavní cíle projektu zaměřeného na pražský region patří metodika hodnocení spolehlivosti stávajících staveb (např. panelové a historické objekty). Projekt Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí se opírá o spolupráci výzkumného pracoviště – Kloknerova ústavu ČVUT a podnikatelských subjektů SATRA a Diagnostika staveb Dostál a Potužák s.r.o. Mezi hlavní cíle projektu zaměřeného na pražský region patří ... více

COST OC G3.40 / Aktualizace výsledků

V rubrice Výzkum jsou umístěny aktualizované výsledky projektu COST OC G3.40. ... více

Inovace metod hodnocení konstrukcí

INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍSpolečnost SATRA je partnerem Kloknerova ústavu ČVUT na projektu „Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí“. Mezi hlavní cíle projektu zaměřeného na pražský region patří zpracování, zavádění a zpřístupnění metodických zásad hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí se zřetelem na betonové a zděné stavby (např. panelové a historické objekty). Podrobné informace o projektu ... více