Činnost ve výboru Bezpečnost silničních tunelů

Směrnice 2004/54/EC ze dne 29. dubna 2004 stanoví minimální bezpečnostní požadavky na tunely transevropské silniční sítě. Na základě mandátní smlouvy s Ministerstvem dopravy ČR je jednatel a generální ředitel společnosti SATRA, Ing. Ludvík Šajtar, zástupcem České republiky ve výboru Bezpečnost… více

Experimentální ověření působení tunelových ostění

Název projektu: Experimentální ověření působení tunelových ostění (etapa I a II) Zadavatel: Grantová agentura České republiky Projekt číslo: grantový projekt č. 103/05/2231 (etapa I); č. 103/08/1691 (etapa II) Nositel projektu: Česká betonářská společnost ČSSI (etapa I); Odborná společnost pro vědu,… více

Inovace metod hodnocení stavebních konstrukcí

Mezi hlavní cíle projektu zaměřeného na pražský region patří metodika hodnocení spolehlivosti stávajících staveb (např. panelové a historické objekty). Projekt Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí se opírá o spolupráci výzkumného pracoviště – Kloknerova ústavu ČVUT a podnikatelských subjektů SATRA… více

Inovace metod hodnocení konstrukcí

INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍSpolečnost SATRA je partnerem Kloknerova ústavu ČVUT na projektu „Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí“. Mezi hlavní cíle projektu zaměřeného na pražský region patří zpracování, zavádění a zpřístupnění metodických zásad hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí se… více

Rizika v silničních tunelech podle směrnice EU

Projekt ISPROFOND 5006210025 „Rizika v silničních tunelech podle směrnice EU“ je financován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Po dokončení 1. etapy jsou výsledky práce řešitelského kolektivu vedeného odborníky naší společnosti prezentovány vydáním Zprávy, distribuované nejen zástupcům řešitele, ale i… více

Rizika v silničních tunelech podle směrnice EU

Název projektu: Rizika silničních tunelů podle směrnice EU Zadavatel: Státní fond dopravní infrastruktury Projekt číslo: ISPROFOND 5006210025 Řešitel: SATRA, spol. s r. o. Zástupce řešitele: Ing. Ludvík Šajtar Spoluřešitelé: Kloknerův ústav ČVUT, ELTODO EG, a. s., KYBERTEC, spol. s r.… více

Šíření kouře při požáru v silničním tunelu

Název projektu: Šíření kouře při požáru v silničním tunelu Projekt číslo: OC G3.40 Název akce COST: Průmyslové větrání Řešitel projektu: Ing. Ludvík Šajtar Nositel projektu: SATRA, spol. s r. o. Spoluřešitelé: Ing. Jiří Zápařka, Ing. Jan Pořízek, Ing. Petr Bednář… více