SATRA Reference Dopravní stavby Automobilové Tunel V Holešovičkách

Tunel V Holešovičkách

Záměr výstavby tunelu pod ulicí V Holešovičkách je v podstatě protihlukovým opatřením, s cílem maximálně zkvalitnit dopravu a životní prostředí v lokalitě Holešovičky a Vychovatelna. Realizace tunelu pro Proseckou radiálu představuje vysoce technicky a organizačně náročné dílo. Současná povrchová komunikace je v podstatě jediná kapacitní komunikace zajišťující dopravní vztahy v severním segmentu hlavního města, navazuje na Městský okruh i Severojižní magistrálu. Uliční prostor je pro výstavbu velmi stísněný, je proto třeba využít tzv. modifikovanou milánskou metodu výstavby hloubených tunelů. Technologie spočívá ve vytvoření podzemních stěn do rýhy z povrchu, následném uložení stropu na tyto stěny a dále zpětným tvarováním terénu nad budoucím tunelem, vč. znovu uvedení do provozu. Vlastní odtěžování profilu tunelu je pak prováděno čelně pod ochranou vybudovaných stěn a stropu již za provozu nad tunelem. Výstavba tunelu je předpokládána po polovinách, vždy se zachováním částečné průjezdnosti ulicí V Holešovičkách. Pro výstavbu je třeba provést nebývale velký rozsah přeložek inženýrských sítí, je třeba vyčistit prostor pro budoucí tunel. Například páteřní kanalizační stoku je třeba vymístit a vést jinou trasou jako raženou.

Lokalita

Praha 8

Prováděné činnosti

  • studie
  • vizualizace
  • oznámení EIA

Rok

2015

Investor

Hlavní město Praha
Prosecká radiála – tunel V Holešovičkách (SATRA, spol. s r. o.)
Prosecká radiála – tunel V Holešovičkách (SATRA, spol. s r. o.)