Rizika v silničních tunelech podle směrnice EU

Název projektu: Rizika silničních tunelů podle směrnice EU
Zadavatel: Státní fond dopravní infrastruktury
Projekt číslo: ISPROFOND 5006210025
Řešitel: SATRA, spol. s r. o.
Zástupce řešitele: Ing. Ludvík Šajtar
Spoluřešitelé: Kloknerův ústav ČVUT, ELTODO EG, a. s., KYBERTEC, spol. s r. o., Česká silniční společnost – tunelová sekce
Datum zpracování: prosinec 2005

Anotace projektu

Projekt má zajistit plnění požadavků při tvorbě a zavádění evropské metodiky pro hodnocení bezpečnosti a rizik silničních tunelů v České republice. Náplň a cíle projektu přihlížejí k obsahu směrnice Evropského parlamentu a Komise Směrnice 2004/54/EC o minimálních bezpečnostních požadavcích pro tunely na hlavních trasách pozemních komunikací, která ukládá provozovatelům a členským zemím EU řadu úkolů. Projekt má především umožnit plnění těchto povinností, zajistit soulad českých standardů a vytvářené evropské metodiky a připravit vhodné podmínky pro včasné zavedení evropské metodiky hodnocení rizik v České republice. Projekt využije poznatky získané z bezpečnostní studie silničních tunelů MO v Praze a výsledky dosažené v rámci řešení projektů výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy České republiky zejména projektu OPTUN a studie Bezpečnost tunelů na pozemních komunikacích.

Dokumenty ke stažení

Závěrečná zpráva etapy I – souhrnná část [pdf]