Barokní divadlo Valtice

2012
2015
Národní památkový ústav
Valtice, Jihomoravský kraj

Obnova barokního divadla v areálu státního zámku Valtice spočívá v celkové rekonstrukci do původní prostorové podoby podle dochovaných pramenů. S nezbytnými úpravami je zachováno i původní provozní schéma, které umožňuje fungování divadla s ohledem na současné standardy. Původně obdélná jednoprostorová stavba se sedlovou střechou a atikovým štítem byla v průběhu 20. století téměř zlikvidována. Při obnově tak z objektu zůstaly prakticky pouze obvodové zdi. Projekt Národního centra divadla a tance ve Valticích budovu nejen vrací původnímu účelu, ale znovu objevuje i její ztracenou a téměř zapomenutou podobu. Součástí divadla jsou repliky historických jevištních mašinérií, boční kulisy, propadliště a stroje pro jevištní efekty. V objektu bývalé lisovny je zřízeno zázemí pro návštěvníky, foyer a šatna.

Prováděné činnosti

  • Projektová dokumentace pro stavební povolení
  • Projektová dokumentace pro provedení stavby (zadávací PD)
  • Dokumentace zabudovaného a volně stojícího interiérového vybavení
  • Autorský dozor při výstavbě

Autoři projektu

Hulec & Špička Architekti
Prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Daniel Špička, Ing. arch. Matěj Boháč

MAPA