Dálnice D35: Ostrov – Vysoké Mýto

2016
Probíhá
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Pardubický kraj

Dálnice D35 je součástí dopravního systému dálniční a silniční sítě České republiky. Po dokončení spolu s dálnicí D11 vytvoří alternativní trasu k přetížené dálnici D1. Neexistencí přeložky D35 trpí zejména lidé v obcích ležících na současné silnici I/35. Realizací souboru staveb dojde ke snížení dopravní zátěže v průjezdních úsecích obcemi, a tím ke snížení hlukové zátěže obyvatel obcí a zlepšení jejich životního prostředí. Výstavbou dálnice D35 lze očekávat výrazné snížení nehodovosti a současně zvýšení jízdního komfortu. Začátek předmětného úseku je umístěn severovýchodně od obce Ostrov. Následně vede mezi obcemi Radhošť a Stradouň a poté směrovým obloukem obchází obec Vraclav ze severovýchodu a následně se přimyká ke stávající silnici I/35. Součástí stavby není žádná mimoúrovňová křižovatka. V trase se nachází čtyři mostní objekty a jeden nadjezd přes dálnici. Vrch Homole u Vraclavi je překonáván tunelem o délce 575 metrů. V projektu stavby se počítá s realizací opatření, která minimalizují dopad vlastní výstavby i realizace na kvalitu vody. Stavba se nedotýká významnějších povrchových vodních zdrojů a neprochází žádným ochranným pásmem vodního zdroje. Celková délka řešeného úseku je 7,0 km.

Prováděné činnosti

  • dokumentace pro územní řízení
  • inženýrská činnost
  • variantní studie tunelu Homole
  • zajištění vydání územního rozhodnutí
  • projektové podklady pro verifikaci EIA
  • zajištění coherence stamp EIA

VIDEO

Videoprezentace projektu, 2017 © ŘSD ČR

MAPA