Vybraný tag: Geotechnika

2014

2018

Projekt modernizace železniční tratě 170 v úseku Rokycany – Plzeň je u Ejpovic řešen přeložkou mimo stávající trasu. Pod terénními útvary Homolka a Chlum je nová trasa vedena v tunelu

2016

Probíhá
Dálnice D35 je součástí dopravního systému dálniční a silniční sítě České republiky. Po dokončení spolu s dálnicí D11 vytvoří alternativní trasu k přetížené dálnici D1.
2015

Probíhá
Území stavby 0805 dálnice D8 v úseku Lovosice – Řehlovice nad obcí Litochovice nad Labem bylo v červnu 2013 postiženo rozsáhlým sesuvem.
2017

Probíhá
Stavba řeší optimalizaci stávající stopy silnice I/3 u Benešova, v úseku mezi křižovatkami Červené Vršky a U Topolu.
1997

Probíhá

Městský okruh v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka Tunelový komplex Blanka je rozdělen do čtyř samostatných staveb, jejichž projektová příprava probíhala souběžně a byla proto koordinována tak, aby celý soubor staveb

2005

Probíhá
Stávající odvodňovací systém Strahovského tunelu není plně funkční. Na vozovce se často objevují mokrá místa, a vzniká tak nebezpečí námrazy v zimním období.
2014

Probíhá
V rámci projektu stavby č. 9567 Radlická radiála je navržen ražený tunel Radlice.
2013

2015
Stávající kanalizační stoka v ulici Vinohradská byla v červnu 2013 poškozena přívalovými dešti a povodněmi.
1998

2004

Městský okruh v úseku Radlická – Strahovský tunel Tunely Mrázovka jsou součástí Městského okruhu na území páté pražské městské části. Jsou tvořeny dvěma třípruhovými tunely, které se v rozpletech rozdělují