Multifunkční operační středisko Malovanka

2009
Probíhá
Hlavní město Praha
Praha 6

Popis zakázky

Multifunkční operační středisko Malovanka bude integrovaným centrem řízení dopravy a vybavenosti komunikací a tunelů situované v prostoru severně od Bělohorské ulice mezi hotelem Pyramida a ulicí Na Malovance. Do střediska bude přestěhováno řídící středisko sídlící dosud v ulici Na Bojišti. Nachází se nad rozestavěným objektem garáží nad severním výjezdem ze Strahovského tunelu. Jedná se o železobetonový monolitický sloupový skelet dispozičně a konstrukčně rozdělený na dvě části. V části A jsou umístěny sály ústředen Technické správy komunikací, středisko odboru krizového řízení MHMP a standardní administrativní a sociální prostory. V části B bude podzemní parkoviště a technologie dieselagregátu. Plášť objektu bude řešen jako hliníkový prosklený systém se zateplenou železobetonovou konstrukcí. Výstavbou objektu dojde k integraci řízení dopravy a vybavenosti komunikací a tunelů, zvýšení plynulosti a bezpečnosti všech druhů dopravy, integraci složek, které se podílejí na činnostech souvisejících s řízením dopravy za běžného provozu i mimořádných situacích a vytvoření potřebných prostorových nároků a podpůrných technologií pro další dokončované stavby sítě hlavních komunikací i telematických dopravních systémů v Praze.

Prováděné činnosti

  • studie
  • dokumentace pro územní řízení stavby
  • dokumentace pro stavební řízení
  • dokumentace pro výběr zhotovitele
  • autorský dozor
  • inženýrská a mandátní činnost
  • činnost koordinátora BOZP při přípravě stavby

MAPA