Tunel Mrázovka

1998
2004
Hlavní město Praha
Praha 5 – Smíchov
Ocenění: 4

Městský okruh v úseku Radlická – Strahovský tunel

Tunely Mrázovka jsou součástí Městského okruhu na území páté pražské městské části. Jsou tvořeny dvěma třípruhovými tunely, které se v rozpletech rozdělují na dvoupruhové tunely v trase Městského okruhu a jednopruhové větve na ulici Radlická. Ražba tunelů probíhala v komplikovaných geologických podmínkách, v malé hloubce pod obytnou zástavbou Smíchova. V průběhu ražby byla poprvé v České republice uplatňována takzvaná observační metoda, včetně systému monitoringu, navrženého společností SATRA. Do výsledného řešení interiéru tunelu byly zapracovány poznatky vyplývající ze Studie bezpečnosti provozu tunelových staveb, zpracované naší společností v roce 2003. Také díky tomuto konceptu představují tunely Mrázovka vysoký standard bezpečnosti v celoevropském měřítku. Stavba přinesla výrazné zlepšení dopravní a emisní situace v celé oblasti Smíchova.

Zajímavosti a ocenění

Prováděné činnosti

 • dokumentace pro územní řízení stavby
 • dokumentace pro stavební řízení
 • realizační dokumentace průzkumné štoly
 • realizační dokumentace ražených tunelů
 • realizační dokumentace technologie celé stavby
 • dokumentace zajištění nadzemní zástavby
 • projektová dokumentace monitoringu při ražbě
 • dokumentace skutečného provedení
 • provozní dokumentace a provozní řád tunelu
 • dokumentace měření a sledování za provozu
 • autorský dozor
 • vizualizace
 • hlavní prohlídka tunelu

GALERIE

VIDEO

Videoprezentace projektu a stavby, 2003 © SATRA & ARTOO
Barevné řešení tunelu Mrázovka, 2004 © SATRA & SATRA PICEK ARCHITECTS & ARTOO

MAPA