Tunelový komplex Blanka

1997
Probíhá
Hlavní město Praha
Praha 6; Praha 7; Praha 8; Praha-Troja
Ocenění: 5

Městský okruh v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka

Tunelový komplex Blanka je rozdělen do čtyř samostatných staveb, jejichž projektová příprava probíhala souběžně a byla proto koordinována tak, aby celý soubor staveb byl funkčním celkem. Trasa prochází urbanizovaným prostředím na hranicích historického jádra Praha, je vedena v hloubených i ražených tunelech, s připojovacími rampami v důležitých uzlech. Jedná se o jednu z nejsložitějších staveb, které kdy v Praze vznikly, a to nejen rozsahem samotné dopravní stavby, ale také množstvím vyvolaných přeložek inženýrských sítí nebo dopravních opatření při výstavbě. Tato náročnost je srovnatelná asi jen s prvními provozními úseky metra. Celková délka tunelového komplexu je 5,5 kilometru, z toho necelé 3 kilometry tvoří ražené úseky.

Zajímavosti a ocenění

Prováděné činnosti

VIDEO

Videoprezentace projektu a stavby, 2012 © SATRA & ARTOO
Videoprezentace sjednoceného řešení parteru, 2008 © SATRA & ARTOO

MAPA