Kanalizační stoka Vinohradská

2013
2015
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Praha 2 – Vinohrady

Stávající kanalizační stoka v ulici Vinohradská byla v červnu 2013 poškozena přívalovými dešti a povodněmi. Kromě poškození ostění stoky byly zjištěny za obezdívkou stoky kaverny. Proto bylo rozhodnuto o odstranění povodňových škod formou přeražby stoky s profilem o šířce 900 mm a výšce 1600 mm, s vybudováním nové obezdívky a provedením sanačních injektáží v části trasy. Součástí díla jsou kromě 140 m hlavní kanalizační štoly také čtyři šachty, spojovací štoly a štoly pro kanalizační přípojky z některých domů.

Prováděné činnosti

  • realizační dokumentace ražeb
  • realizační dokumentace vodohospodářských úprav nové trasy stoky
  • autorský dozor

GALERIE

MAPA