Vybraný tag: Železniční

2014

2018

Projekt modernizace železniční tratě 170 v úseku Rokycany – Plzeň je u Ejpovic řešen přeložkou mimo stávající trasu. Pod terénními útvary Homolka a Chlum je nová trasa vedena v tunelu

2014

Probíhá
V rámci projektu stavby č. 9567 Radlická radiála je navržen ražený tunel Radlice.