Konzultační služby

Konzultační služby

DOZORY A SUPERVIZE

Nabízíme profesionální služby v oblasti dozoru a supervize, které zajišťují nejen správný průběh stavebních prací, ale také dodržování všech předpisů a technických norem i ochranu zájmů všech zainteresovaných stran.

Unmanned Aircraft System (UAV) Quadcopter Drone In The Air Above Construction Site.
In an underground structure, a man can be almost imperceptible. The mined ventilation machine room 
is one of the biggest mined works in the Czech Republic. Only a large group of people lends the structure its real human dimension.

EXPERTÍZY A POSUDKY

Poskytujeme odbornou expertízu a posudky v rámci širokého spektra inženýrských činností. Provádíme analýzy a hodnocení projektů v souladu s platnými předpisy.

DIAGNOSTIKA STAVEB

Specializujeme se na diagnostiku staveb, která pomocí pokročilých metod a technologií identifikuje možné problémy, a navrhujeme jejich řešení.

Stav sesuvu v prosinci 2016
technician engineer working to maintenance a construction equipment industry, production technology in plant factory, man working to safety control system in manufacturing product factory

MONITORING STAVEB

Námi navržený systém monitoringu zajišťuje bezpečnost a správnost procesů při výstavby i během správy a provozu.

MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ A VÝPOČTY

Pomocí špičkových softwarových nástrojů a metod odborné týmy provádí matematické modelování a výpočty k optimalizaci projektů a jejich úspěšné realizaci či provozu.

Portrait of construction engineers working on building site together

Reference

konzultačních služeb

Prohlédněte si vybrané reference