SATRA Reference Studie Biologické hodnocení PP Královská obora

Biologické hodnocení PP Královská obora

Podrobný průzkum PP Královská obora a PP Jabloňka

Popis zakázky

Přírodní památka Královská obora je jedním z osmdesáti devíti maloplošných chráněných území Prahy. Jedná se o území v nivě Vltavy, jižně od Císařského ostrova, od něhož je odděleno průplavem a přilehlé svahy k Letné na jihu, v bezprostřední blízkosti Výstaviště. Od roku 1804 je Královská obora zpřístupněna veřejnosti a je využívána jako park. Současná podoba Královské obory, tedy soustava zalesněných, lučních a vodních ploch, je z minulého století, kdy také byla vysazena řada taxonů cizokrajných dřevin a zahradnických kultivarů, což vytvořilo z území Královské obory významné arboretum. Při realizaci stavby Městského okruhu bylo rozhodnutím odboru životního prostředí MHMP nařízeno zpracování biologického hodnocení přírodní památky. V souvislosti s tímto hodnocením byl zorganizován dosud nejkomplexnější podrobný průzkum v oblastech zoologie, dendrologie, hydrogeologie, sadovnictví a botaniky; při němž bylo zjištěno velmi zajímavé spektrum rostlin a živočichů. Současně byl též zpracován podrobný model chování hladiny spodní vody v průběhu ražby. Během průzkumu bylo zjištěno velmi zajímavé spektrum rostlin a živočichů, jejichž výskyt dokládá kontinuitu nivních biotopů a z nichž je řada navíc chráněna zákonem o ochraně přírody a krajiny. Prlzkum zahrnoval i hodnocení PP Jabloňka.

Lokalita

Praha 7; Praha-Troja

Prováděné činnosti

  • studie
  • koordinace zpracovatelského kolektivu

Rok

2000−2001

Investor

Hlavní město Praha