SATRA Reference Pozemní stavby Administrativní stavby Budova Českého rozhlasu

Budova Českého rozhlasu

Výkon technického dozoru investora

Popis zakázky

Komplexní rekonstrukce památkové chráněné budovy Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské ulici. Nová fasáda budovy, vstupní hala a veškeré rekonstrukční zásahy byly provedeny podle dobových fotografií a plánů architekta Bohumila Slámy ze 30. let 20. století. Budově tak byla navrácena původní funkcionalistická podoba. Objekt byl poničen při náletech za II. světové války (vnitřek budovy zničen vzdušným torpédem) a při obsazení ČR vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 (poškození fasády). Celkově budova pojme 600 pracovníků a v současné době vysílá z tohoto objektu 8 rozhlasových stanic v rámci Českého rozhlasu.

Lokalita

Praha 2

Prováděné činnosti

 • kompletace dokladů pro předání staveniště, předání staveniště zhotoviteli
 • organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů
 • systematické doplňování a evidence dokumentace
 • projednání dodatků a změn projektu, projednání dodatků a změn investorem
 • kontrola dodržování podmínek
 • kontrola věcné správnosti soupisů provedených prací
 • kontrola dodržování nákladů stavby
 • kontrola dodržování standardů materiálů
 • koordinace prací
 • kontrola předepsaných zkoušek
 • kontrola kvality prací a dodávek
 • zajištění pasportizace okolních objektů
 • kontrola postupu prací podle časového plánu
 • příprava a kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí stavby
 • účast na zkušebním provozu
 • kontrola odstraňování vad a nedostatků
 • příprava a účast při kolaudačním řízení
 • vypracování závěrečné zprávy
 • spolupráce s Odborem památkové péče MHMP

Rok

2004−2005

Investor

Český rozhlas