Centrální výpočetní středisko Českého Telecomu

Popis zakázky

Rekonstrukce části spojové budovy na centrální výpočetní středisko. Realizace zabezpečeného výpočetního střediska Českého Telecomu na požadované bezpečnostní parametry.

Prováděné činnosti

  • studie
  • dokumentace pro územní řízení stavby
  • dokumentace pro stavební řízení
  • dokumentace pro výběr zhotovitele
  • autorský dozor
  • inženýrská činnost

Rok

1998-2000

Investor

Český Telecom, a.s. (Telefónica Czech Republic, a.s.)