SATRA Reference Pozemní stavby Administrativní stavby Centrum velení a řízení Ministerstva obrany

Centrum velení a řízení Ministerstva obrany

Popis zakázky

Objemová a zastavovací studie prověření vhodnosti umístění centra velení a řízení Ministerstva obrany ve třech lokalitách pro účely vyhodnocení nejvhodnější varianty výstavby CVŘ v Praze. Součástí zakázky bylo zpracování komplexní audiovizuální prezentace variant studie. Prezentace obsahovala statickou část a animovanou část doplněnou namluveným komentářem.

Lokalita

Praha

Prováděné činnosti

  • studie umístění
  • zpracování požadavků na plochy a prostory
  • stanovení územně technických podmínek pro přípravu území výstavby
  • stavebně technické řešení
  • stanovení rozhodujících projektových parametrů jednotlivých objektů
  • požadavky na zabezpečení budoucího provozu
  • propočet nákladů
  • časový harmonogram
  • specifikace výhod a nevýhod jednotlivých variant včetně analýzy rizik a nevýhod
  • zpracování vizualizací

Rok

2003

Investor

Ministerstvo obrany České republiky