SATRA Reference Pozemní stavby Administrativní stavby Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Centrum ekonomicko-manažerských studií

Popis zakázky

Budova Centra ekonomicko-manažerských studií, tvořená objektem o půdorysu písmene H, je situována v blízkosti hlavní přístupové cesty do centra areálu ČZU. Návrh respektuje areál ČZU z hlediska urbanistického i z hlediska architektury jednotlivých objektů. Stavební program je členěn na dvě etapy dostavby. Návrh byl zpracován pro výsledný stav dostavby CEMS, přestože zadání požadovalo pouze 1. etapu.

Zajímavosti a ocenění

  • Cena za Ekologicky realizovanou stavbu roku 2006

Lokalita

Praha 6 – Suchdol

Prováděné činnosti

  • dispoziční technicko-ekonomická studie
  • inženýrsko-geologický průzkum
  • hydrogeologický průzkum
  • plošný radonový průzkum
  • dokumentace pro územní řízení stavby
  • dokumentace pro stavební řízení
  • dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
  • autorský dozor

Rok

2004-2006

Investor

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR