SATRA Reference Pozemní stavby Komerční stavby Kino a pasáž Kotva

Kino a pasáž Kotva

Popis zakázky

Rekonstrukce kina a pasáže Kotva v Praze na kulturně společenské a zábavní centrum. V rámci rekonstrukce byly v prostorách kina v úrovni prvního podzemního a dvou nadzemních podlaží vybourány veškeré nenosné stavební konstrukce. Do uvolněné dispozice bývalého přízemí kina byla nově situována herna Bingo s kapacitou 272 hostů. V úrovni původního balkonu kina byl vytvořen nový vstupní prostor a na nově vložené stropní konstrukci je situováno restaurační zařízení s kapacitou 50 míst. Na původním druhém balkoně kina je nové Kino Kotva pro 108 diváků, umožňující kromě klasického promítání i videoprojekci. Na nové stropní konstrukci, ve druhé části dispozice je situován klub s diskotékou. V rámci akce bylo rekonstruováno nebo nově vybudováno i příslušné technologické zařízení a inženýrské sítě.

Lokalita

Praha 1

Prováděné činnosti

  • dokumentace pro územní řízení stavby
  • dokumentace pro stavební řízení
  • realizační dokumentace
  • autorský dozor

Rok

1991-1992

Investor

Bohemia Bingo a.s.