Kolektory Praha

Popis zakázky

Výstavba kolektorů pro vedení trubních i kabelových inženýrských sítí v centru Prahy, v úseku Václavské náměstí–Obecní dům. Při vedení v kolektorech jsou inženýrské sítě přístupné pro stálé kontroly, opravy a údržbu. Případné závady se odstraňují přímo v kolektoru a bez porušení komunikací, a tedy bez omezení provozu. Výstavba ražených kolektorů probíhá bezprostředně pod historickou zástavbou. Pražské kolektory pod historickým centrem města jsou nejen funkční stavbou, ale zároveň fenoménem, který přitahuje odborníky i laické nadšence. Úseky kolektorů Centrum a Příkopy jsou součástí atraktivní prohlídkové trasy pro veřejnost.

Lokalita

Praha 1

Prováděné činnosti

  • studie APOK (Autonomní obslužná komunikace Příkopy)
  • dokumentace pro územní řízení stavby
  • dokumentace pro stavební řízení
  • autorský dozor
  • realizační dokumentace stavební části v úseku Panská–Václavské náměstí

Rok

1997-2000

Investor

Hlavní město Praha