SATRA Reference Bezpečnostní dokumentace Městský okruh – Strahovský tunel

Městský okruh – Strahovský tunel

Bezpečnostní dokumentace ve fázi provozu

Popis zakázky

Bezpečnostní dokumentace určuje preventivní a bezpečnostní opatření, která jsou potřebná k zajištění bezpečnosti uživatelů tunelu. Obsah dokumentace odpovídá doporučenému rozsahu bezpečnostní dokumentace dle Přílohy II směrnice 54/2004/ES.

Lokalita

Hlavní město Praha

Prováděné činnosti

  • Posouzení a vyhodnocení bezpečnostní úrovně infrastruktury tunelu formou porovnání s technickými standardy ČR a vybraných evropských zemí
  • Podrobné vyhodnocení dopravně-inženýrských údajů za rok 2008 a údajů o mimořádných událostech v tunelu za období 2005-2008
  • Popis a ohodnocení rizik mimořádných událostí
  • Použití vybraných metod analýzy rizik: metoda odhadu/ohodnocení rizik (risk matrix); analýza scénářů požáru v tunelu, modely vývoje kouře, vyhodnocení a návrh variant úprav ventilace; Probabilistic Risk Assessment (PRA) kvalitativní ohodnocení stávajícího a navrhovaného vybavení tunelu
  • Doporučení konkrétních opatření pro úpravu infrastruktury a organizace provozu tunelu

Rok

2009

Investor

Technická správa komunikací hlavního města Prahy