SATRA Reference Bezpečnostní dokumentace Městský okruh – Tunel Blanka

Městský okruh – Tunel Blanka

Bezpečnostní dokumentace ve fázi projektování

Popis zakázky

Bezpečnostní dokumentace určuje preventivní a bezpečnostní opatření, která jsou potřebná k zajištění bezpečnosti uživatelů tunelu. Obsah dokumentace odpovídá doporučenému rozsahu bezpečnostní dokumentace dle Přílohy II směrnice 54/2004/ES.

Lokalita

Hlavní město Praha

Prováděné činnosti

  • Posouzení a vyhodnocení bezpečnostní úrovně infrastruktury tunelu formou porovnání s technickými standardy ČR a vybraných evropských zemí
  • Aktualizace předcházející Studie bezpečnosti provozu tunelových staveb v západní části MO
  • Doporučení kritérií pro hodnocení rizik
  • Popis a ohodnocení rizik mimořádných událostí
  • Použití metody odhadu/ohodnocení rizik (risk matrix)
  • Doporučení konkrétních opatření pro úpravu infrastruktury a organizace provozu tunelu
  • V roce 2009 provedena aktualizace v důsledku změn v projektovém řešení

Rok

2007/2009

Investor

Technická správa komunikací hlavního města Prahy