SATRA Reference Dopravní stavby Automobilové MO v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála

MO v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála

Stavba č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála je součástí východní části Městského okruhu. Je stavbou celoměstského významu, jejím cílem je nahrazení nevyhovujících komunikací a zajištění bezpečného a plynulého propojení. Současně je účelem oddělení průjezdné dopravy od hromadné dopravy, chodců a místní dopravy. Vede od křižovatky Balabenka pod kolejištěm libeňského nádraží tunelem k Jarovu a dále k Malešicím, odkud přes křižovatky s ulicemi Černokostelecká a V Olšinách pokračuje až do křižovatky s již provozovaným okruhem a se Štěrboholskou radiálou za tzv. lanovým mostem. Celková délka úseku je cca 5,7 km.

Zajímavosti a ocenění

V návrhu dokumentace pro posouzení vlivů na životní prostředí bylo předloženo variantní řešení v úseku mezi Balabenkou a Českobrodskou, kde byly zpracovány celkem 4 varianty. Liší se různým rozsahem tunelových úseků a mírou zásahů do území. Některé z variant neuvažují křižovatky K Žižkovu a Jarov.

Lokalita

Praha 3, Praha 9., Praha 10, Praha 15

Prováděné činnosti

  • dokumentace posouzení vlivu staveb na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA)
  • zpracování vizualizací, zajištění PR aktivit včetně webového portálu

Rok

2010−probíhá

Investor

Hlavní město Praha, OMI MHMP
Městský okruh v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála   Městský okruh v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála
Městský okruh v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála   Městský okruh v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála

Audiovizuální prezentace projektu EIA, 2010 © SATRA & ARTOO