SATRA Reference Dopravní stavby Automobilové MO v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka

MO v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka

Stavba č. 0081 Pelc-Tyrolka – Balabenka je součástí severovýchodní části Městského okruhu. Je stavbou celoměstského významu, jejím cílem je nahrazení nevyhovujících komunikací a zajištění bezpečného a plynulého propojení. Současně je účelem oddělení průjezdné dopravy od hromadné dopravy, chodců a místní dopravy. Vede od křižovatky Pelc-Tyrolka před oblast Košinky, křižovatku U Kříže, kde se propojuje s Libeňskou spojkou dále pod železničními mosty u Kolčavky do křižovatky Balabenka. Celková délka úseku je cca 3,2 km.

Zajímavosti a ocenění

V návrhu dokumentace pro posouzení vlivů na životní prostředí bylo předloženo variantní řešení úseku mezi Pelc-Tyrolkou a Košinkou. První varianta počítá s odděleným vedením vnější vozovky MO v raženém tunelu pod Bílou skálou, druhá varianta navrhuje patrové uspořádání obou směrů v trase dnešní Povltavské ulice.

Lokalita

Praha 8, Praha 9

Prováděné činnosti

  • dokumentace posouzení vlivu staveb na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA)
  • zpracování vizualizací, zajištění PR aktivit včetně webového portálu

Rok

2010−probíhá

Investor

Hlavní město Praha, OMI MHMP
Městský okruh v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka   Městský okruh v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka
Městský okruh v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka   Městský okruh v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka

Audiovizuální prezentace projektu EIA, 2010 © SATRA & ARTOO