SATRA Reference Matematické modelování Statické výpočty Ražby Prodloužení kanalizační stoky A2

Prodloužení kanalizační stoky A2

Popis zakázky

Výstavba kanalizační stoky mezi ulicí Do Koutů v Modřanech a čerpací stanicí v obci Cholupice. Vzhledem k členitému terénu území je pro navržené připojení zástavby v Cholupicích nutné terénní vrcholy překonávat štolovanými úseky na gravitačních řadech. Jedná se o stokovou síť gravitační splaškové kanalizace v celkové délce 5,7 km. Část splaškové kanalizace je prováděna v hloubeném výkopu a část v ražených štolách. Napojení bočních stok s velkým převýšením dna  hlavní stoky je navrženo pomocí spadišťových šachet.

Lokalita

Praha 12

Prováděné činnosti

  • dokumentace pro stavební řízení
  • autorský dozor
  • realizační dokumentace

Rok

2012

Investor

Hlavní město Praha