SATRA Reference Matematické modelování Statické výpočty Ražby Průzkumná štola pro tunel Blanka

Průzkumná štola pro tunel Blanka

Městský okruh v úseku Špejchar – Pelc-Tyrolka

Popis zakázky

Ražbou průzkumné štoly byl prováděn podrobný geotechnický průzkum pro budoucí ražené tunely Městského okruhu. Celková délka průzkumné štoly činila 1949 metrů, profil výrubu cca 10 m² byl součástí budoucího výrubu vlastní stavby. Ražba přinesla nezbytné geotechnické informace pro další přípravu i vlastní realizaci stavby. Současně s ražbou štoly byl prováděn monitoring.

Zajímavosti a ocenění

Lokalita

Praha 7; Praha-Troja

Prováděné činnosti

  • dokumentace pro povolení geologických prací
  • dokumentace pro výběr dodavatele
  • realizační dokumentace
  • autorský dozor
  • návrh, řízení a koordinace monitoringu při ražbě průzkumné štoly

Rok

2001-2004

Investor

Hlavní město Praha