SATRA Reference Bezpečnostní dokumentace Radlická radiála – tunel Radlice

Radlická radiála – tunel Radlice

Bezpečnostní dokumentace ve fázi projektování

Popis zakázky

Bezpečnostní dokumentace určuje preventivní a bezpečnostní opatření, která jsou potřebná k zajištění bezpečnosti uživatelů tunelu. Obsah dokumentace odpovídá doporučenému rozsahu bezpečnostní dokumentace dle Přílohy II směrnice 54/2004/ES.

Lokalita

Hlavní město Praha

Prováděné činnosti

  • Posouzení a vyhodnocení bezpečnostní úrovně infrastruktury tunelu formou porovnání s technickými standardy ČR a vybraných evropských zemí
  • Doporučení kritérií pro hodnocení rizik
  • Popis a ohodnocení rizik mimořádných událostí
  • Použití metody odhadu/ohodnocení rizik (risk matrix)
  • Doporučení konkrétních opatření pro úpravu infrastruktury a organizace provozu tunelu

Rok

2011

Investor

Technická správa komunikací hlavního města Prahy