SATRA Reference Matematické modelování Statické výpočty Ražby Radlická radiála JZM – Smíchov

Radlická radiála JZM – Smíchov

Radlická radiála, stavba 9567, je součástí nadřazené sítě komunikací v Praze. Úsek Jihozápadní město – Smíchov propojuje stávající křižovatku Bucharova s Městským okruhem v prostoru podjezdu na Zlíchově. Úsek má celkovou délku 5,5 km, z toho je skoro polovina trasy vedena v hloubených tunelech Butovice a Jinonice a raženým tunelem Radlice. Ten představuje soustavu tunelových trub tunelů hlavní trasy a tunelů křižovatkových ramp v celkové délce 4,7 km. Součástí stavby je také pět mimoúrovňových křižovatek. Při projednávání dokumentace EIA byl ze strany OBÚ Kladno dán požadavek na prověření geologických poměrů v prostoru jižního portálu tunelu Radlice průzkumnou štolou před zahájením prací na DSP.

Zajímavosti a ocenění

  • Radlická radiála se napojuje na Městský okruh rampami, jejichž „zárodky“ jsou uvnitř Zlíchovského tunelu.

Lokalita

Praha 5 – Radlice, Jinonice; Praha 13 – Stodůlky

Prováděné činnosti

Rok

2003−probíhá

Investor

Hlavní město Praha, OMI MHMP zastoupený VIS, a.s.
Radlická radiála JZM - Smíchov   Radlická radiála JZM - Smíchov
Radlická radiála JZM - Smíchov   Radlická radiála JZM - Smíchov