SATRA Reference Pozemní stavby Administrativní stavby Škola pro sluchově postižené Holečkova

Škola pro sluchově postižené Holečkova

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené ––- rekonstrukce

Popis zakázky

Půdní vestavby internátu a speciálních učeben odborného výcviku – krejčovské, cukrářské a čalounické dílny. Zpracování dokumentace stavební části, profesních dílů (vytápění, vzduchotechnika, zdravotně-technické instalace, elektro, slaboproudé rozvody a zařízení, technologie učeben) a výkazu výměr. V průběhu zpracování a projednání dokumentace pro stavební povolení byla poskytována úzká součinnost inženýrské organizaci při získání potřebných vyjádření účastníků stavebního řízení.

Lokalita

Praha 5 – Smíchov

Prováděné činnosti

  • dokumentace pro stavební řízení
  • dokumentace pro výběr zhotovitele
  • autorský dozor

Rok

2003−2005

Investor

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR