SATRA Reference Dopravní stavby Automobilové Strahovský automobilový tunel

Strahovský automobilový tunel

Městský okruh v úseku Plzeňská – Myslbekova

Popis zakázky

Strahovský automobilový tunel tvoří významnou dopravní spojnici, která umožňuje krátké, plynulé a rychlé spojení mezi Smíchovem a Břevnovem. Je tvořen dvěma dvoukilometrovými jednosměrnými tunely, a dopravním napojením u severního a jižního portálu. Je prvním automobilovým tunel v České republice, který byl vybaven moderní technologií včetně řídicího systému. Součástí severního předpolí je mimoúrovňová křižovatka Malovanka a usek hloubených tunelů mezi portálem v křižovatce a technologickým centrem Myslbekova; tato stavba se realizuje až v rámci stavby tunelového komplexu Blanka. Jižní předpolí tvoří především přepostění Plzeňské ulice. Součástí stavby Strahovského tunelu je také ochranný systém pro ukrytí obyvatel v případě mimořádných situací.

Lokalita

Praha 5; Praha 6

Prováděné činnosti

  • koordinace stavební části a technologie
  • generální projektant tzv. ochranného systému
  • návrh a vyhodnocení zkušebního provozu
  • projektová dokumentace technologického vybavení jednotlivých etap 2. a 3. stavby
  • bezpečnostní dokumentace tunelu

Rok

1991−2004 (2. stavba v realizaci)

Investor

Hlavní město Praha