SATRA Reference Dopravní stavby Automobilové Zklidnění Severojižní magistrály

Zklidnění Severojižní magistrály

Popis zakázky

Severojižní magistrála je v současnosti jednou z nejexponovanějších dopravních komunikací hlavního města Prahy se všemi pozitivy a negativy, které takováto dopravní stavba přináší pro život města. Situace je o to závažnější, že je vedena napříč samotným centrem města a zasahuje okraj Pražské památkové rezervace chráněné UNESCO. Její úsek u Národního muzea, ale nejen zde, se postupem let stal jedním z nejproblematičtějších dopravních míst v samotném srdci Prahy. Magistrála v celém úseku výrazně degraduje okolní městské prostředí, zhoršuje jeho obyvatelnost, rekreační potenciál přilehlých parkových ploch a ponižuje městský význam. Život města a městské funkce v jejím okolí fakticky stagnují. Cílem studií bylo navrhnout řešení, která budou v souladu s podmínkami trvale udržitelného rozvoje hlavního města, zlepší podmínky životního prostředí nejen v oblasti uvnitř Městského okruhu, umožní nové urbanistické začlenění této komunikace do města, odstraní urbanistické a prostorové bariéry a umožní rehabilitaci neměstských prostorů a nevhodných řešení v okolí magistrály.

Lokalita

Praha 1; Praha 2; Praha 3; Praha 4; Praha 7; Praha 8

Prováděné činnosti

  • studie rehabilitace okolí Národního muzea
  • studie úseku Rumunská–Bolzanova
  • studie koncepce zklidnění Severojižní magistrály

Rok

2004-2012

Investor

Hlavní město Praha

© 2008 SATRA & ARTOO