Zlíchovský tunel

Městský okruh v úseku Zlíchov – Radlická

Popis zakázky

Úsek Městského okruhu propojující Barrandovský most a tunely Mrázovka v celkové délce 2 km zahrnuje podjezd pod ulicí Na Zlíchově a pod tratí ČD. Společnost SATRA byla projektantem technologické části stavby a podílela se na přípravě a vyhodnocení zkušebního provozu. Úsek Městského okruhu byl jako první v Praze vybaven systémem měření rychlosti jízdy vozidel.

Zajímavosti a ocenění

  • V tunelech jsou zárodky budoucích ramp pro napojení Radlické radiály na Městský okruh.

Lokalita

Praha 5 – Hlubočepy

Prováděné činnosti

  • DÚR
  • DSP
  • realizační dokumentace
  • příprava a vyhodnocení zkušebního provozu

Rok

1998−2002

Investor

Hlavní město Praha, OMI MHMP zastoupený VIS, a.s.